Được đăng bởi khách

【gam bai no hu doi thuong】Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến 2025, định hướng 2030

thời gian đăng bài:2023-12-09 12:37:12

TheêduyệtChiếnlượcchuyểnđổisốbáochíđếnđịnhhướgam bai no hu doi thuongo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số; 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết